Psychika- pôvod chorôb 2

22. ledna 2011 v 20:00 | Neistý autor- neviem zdroj
Senná -
Príčina - nahromadené emócie, strach z presného časového harmonogramu, presvedčenie, že ma niekto alebo niečo prenasleduje, vina.
Opakovať - som v jednote s celým svetom. Som vždy v bezpečí.

Nadobličky - problémy-
Príčina - úzkosť, prehra, zanedbaná starostlivosť o seba
Opakovať - mám sa rada a som so sebou spokojná. Je bezpečné starať sa o seba.

Nádory -
Príčina - neochota zabudnúť na staré krivdy, nechuť odpustiť. Rastúci odpor.
Opakovať - ľahko odpúšťam, mám sa rada a odmieňam sa pochvalnými myšlienkami.

Nehody -
Príčina - neschopnosť ujímať sa svojich práv. vzbura proti autorite. Viera v násilie.
Opakovať - zbavujem sa návyku, ktorý túto situáciu spôsobil. Som uzmierený, zaslúžim si dobro.

Nechty - predstavujú ochranu
Opakovať - s dôverou vystieram ruky

Obhrýzanie-
Príčina - sklamanie, zožierajúce myšlienky, nenávisť k jednému z rodičov
Opakovať - je bezpečné vyrásť, radostne a ľahko zvládam svoj život.

Vrastené do mäsa-
Príčina - vina a obavy zo svojho práva postupovať vpred.
Opakovať - je mojím prirodzeným právom vybrať si v živote vlastný smer. Som v bezpečí, som slobodná.

Nechutenstvo a chorobná pažravosť -
Príčina - odpieranie si života. Extrémny strach, sebanenávisť a odmietavosť
Opakovať- je bezpečné byť sám sebou, som dokonalá taká, aká som. Som ochotná žiť. Teším sa a prijímam sa taká, aká som

Neplodnosť -
Príčina - strach a odpor voči životu, človek, ktorý nepotrebuje zažiť rodičovstvo
Opakovať- verím v chod života, som vždy na pravom mieste a robím pravú vec v pravý čas. Mám sa rada a som so sebou spokojná

Nervové zrútenie -
Príčina - sebectvo, zablokovaná komunikácia
Opakovať - otváram si srdce a ku každému sa obraciam iba s láskou, som v bezpečí, som v poriadku

Nervozita-
Príčina - strach, úzkosť, svár, zhon, nedôvera v chod života.
Opakovať - som na nekonečnej ceste večnosti a na všetko je dosť času. Komunikujem so svojím srdcom. Všetko je v poriadku.

Nervy -
Príčina - predstavujú komunikáciu, vnímaví spravodajcovia
Opakovať- komunikujem ľahko a s radosťou

Nespavosť -
Príčina - strach, nedôvera v chod života, vina
Opakovať - s láskou opúšťam deň a oddávam sa pokojnému spánku, lebo viem, že zajtrajšok sa postará sám o seba.

Nevoľnosť -
Príčina - strach, odmietanie určitej myšlienky alebo zážitku
Opakovať - som v bezpečí, verím, že chod života mi prináša iba dobro.

"nevyliečiteľné" choroby -
Príčina- v tomto stave choroba nemôže byť vyliečená zásahom zvonku. Skutočné vyliečenie vyžaduje preniknúť hlboko do pacientovho vnútra.
Opakovať - každý deň sa stávajú zázraky. Prenikám hlboko do svojho vnútra, aby som sa zbavil návyku, ktorý túto chorobu spôsobil. Prijímam Boží liek. Je to tak!

Nohy - ťažkosti -
Príčina - nesú nás životom
Opakovať- život je tu pre mňa

Stehná-
Príčina - lipnutie na traumách z detstva
Opakovať- s pochopením, vedomím a znalosťami, ktoré mali, robili moji rodičia to najlepšie, čo mohli. Oslobodzujem ich.

Lýtka-
Príčina- strach z budúcnosti, odpor k pohybu
Opakovať - s radosťou a sebadôverou kráčam dopredu, lebo viem, že v mojej budúcnosti je všetko v poriadku.

Nos-
Príčina- predstavuje sebapoznanie a intuíciu
Opakovať - som si vedomá svojich intuitívnych schopností

Nosné mandle-
Príčina - rodinné nezhody, dieťa sa cíti nevítané
Opakovať - toto dieťa obklopuje láska. Toto dieťa chceme a prijímame.

Obezita-
Príčina - strach, potreba ochrany, útek pred citmi. Neistota, zavrhovanie seba samého. Hľadanie sebarealizácie a naplnenia.
Opakovať - som uzmierená s vlastnými pocitmi. Som v bezpečí. Vytváram si bezpečné prostredie. Mám sa rada a som so sebou spokojná.

Obličky- zápal
Príčina- kritika, sklamanie, neúspech, hanba, reakcie na úrovni malého dieťaťa
Opakovať - v mojom živote prebieha vždy všetko správne. Z každej mojej skúsenosti pochádza iba dobro. Je bezpečné vyrásť.

Obrna-
Príčina - ochromujúca žiarlivosť, túžba zastaviť niekoho.
Opakovať - všetkého je dosť pre všetkých. Láskyplnými myšlienkami si vytváram radosť a slobodu.

Oči - predstavujú schopnosť zreteľne vidieť
Opakovať - dívam sa s radostnými a láskavými očami.

Očné problémy-
Príčina - nespokojnosť s tým, čo vidíme vo svojom živote
Opakovať - práve v tomto okamihu si vytváram život, na ktorý sa rada pozerám.

Astigmatizmus-
Príčina- strach skutočne vidieť seba samého.
Opakovať- som ochotná vidieť sa v celej svojej kráse a vznešenosti

Ďalekozrakosť-
Príčina- strach z prítomnosti
Opakovať - vidím, že práve v tomto okamihu a práve tu som v bezpečí

Detské -
Príčina - odmietanie vidieť to, čo sa odohráva v rodine
Opakovať - toto dieťa teraz obklopuje harmónia, radosť, krása a bezpečie

Glaukóm - zelený zákal
Príčina- tvrdohlavé neodpúšťanie, tlak spôsobený niekdajšími urážkami a krivdami, unavenosť životom.
Opakovať - pozerám sa nežne a láskavo

Krátkozrakosť -
Príčina- strach z budúcnosti
Opakovať - nechávam sa viesť Bohom a som vždy v bezpečí

Šedý zákal-
Príčina- temná budúcnosť, neschopnosť hľadieť do budúcnosti s radosťou
Opakovať- život je večný a plný radosti

Rozbiehavá škuľavosť -
Príčina - strach pozrieť na bezprostrednú prítomnosť
Opakovať- mám sa rada a som spokojná s tým, aká som

Zbiehavá škuľavosť -
Príčina- odmietanie vidieť okolitý svet, nedorozumenie.
Opakovať- je bezpečné vidieť svet, som uzmierená.

Ochabnuté rysy-
Príčina- spôsobujú ich ochabnuté myšlienky. Nechuť do života.
Opakovať- vyjadrujem radosť zo života. Môžem sa naplno radovať z každého okamihu každého dňa. Som opäť mladý.

Opar-
Príčina - všeobecné presvedčenie o sexuálnej vine a potrebe trestu. Verejná hanba. Viera v trestajúceho Boha. Zavrhovanie genitálií.
Opakovať- moje chápanie Boha mi je oporou. Som normálna a prirodzená. Teším sa zo svojej sexuality a zo svojho tela. Som dokonalá.

Pásový-
Príčina- strach a napätie. Precitlivenosť. Čakanie, kedy to všetko praskne.
Opakovať - som uvoľnená a uzmierená, pretože verím v chod života. V mojom svete je všetko v poriadku.

Opuchy-
Príčina- čoho alebo koho sa nechcete zbaviť?
Opakovať- rada sa zbavujem všetkého minulého. Je to bezpečné. Som slobodná.

Otlaky-
Príčina- skostnatené názory a myšlienky. Vykryštalizovaný strach.
Opakovať- je bezpečné novo myslieť a žiť. Prijímam dobro.

Otupenosť-
Príčina- psychické umŕtvenie, potláčanie prejavov lásky a súcitu
Opakovať- zdieľam svoje pocity a svoju lásku. Reagujem na lásku v každom človeku.

Páchnuci dych- zloba a pomstychtivé myšlienky. Skazené, zahnívajúce myslenie, špinavé ohováranie.
Opakovať- hovorím vľúdne a láskavo. Vydychujem iba dobro.

Páchnuci pot-
Príčina- strach, strach z ostatných, odpor voči sebe samému.
Opakovať- mám sa rada a som so sebou spokojná. Som v bezpečí.

Pálenie záhy-
Príčina- strach, strach, strach, zvieravý strach
Opakovať- dýcham zhlboka a slobodne. Som v bezpečí. Viera v chod života

Pankreas, podžalúdková žľaza, zápal podžalúdkovej žľazy-
Príčina- predstavuje sladkosť života
Opakovať- mám sladký život

Paradentóza-
Príčina- hnev na vlastnú nerozhodnosť. Od slov ďaleko k činom
Opakovať- som so sebou spokojná. Vždy sa rozhodujem správne

Paralýza- ochrnutie-
Príčina- strach, hrôza, útek pred niekým alebo pred určitou situáciou, odpor
Opakovať- som zjednotená so životom. Som v bezpečí. S prehľadom zvládam všetky situácie

Parkinsonova choroba-
Príčina- strach, intenzívna potreba všetkých a všetko ovládať
Opakovať- uvoľňujem sa, lebo viem, že som v bezpečí. Život je tu pre mňa. Verím v chod života.

Pásomnica-
Príčina- silné presvedčenie, že som iba obeťou druhých. Pocit, že som nečistá. Bezmocnosť nad postojmi ostatných.
Opakovať- moje okolie je odrazom dobrých pocitov, ktoré zo seba mám. Mám sa rada a schvaľujem všetko to, čím som.

Pečeň- sídlo hnevu a primitívnych emócií
Opakovať- poznám iba lásku, pokoj a radosť

Problémy-
Príčina- neustále sťažnosti a nadávky, pocit, že ste zlí. Ustavičnou kritikou iba klamete sami seba.
Opakovať- hľadám lásku a nachádzam ju všade a vo všetkom

Peptický vred-
Príčina- strach, úzkostlivá snaha zavďačiť sa všetkým. Presvedčenie, že nestojím za nič
Opakovať- mám sa rada a som so sebou spokojná. Som so sebou uzmierená. Som dokonalá.

Plač- slzy sú riekou života, tečú od radosti aj od žiaľu a strachu.
Opakovať- som úplne uzmierená so svojimi emóciami. Mám sa rada a som so sebou spokojná.

Platničky-
Príčina- nerozhodnosť. Pocit, že v živote nemám nijakú oporu.
Opakovať- život podporuje všetky moje myšlienky, a preto sa mám rada, som so sebou spokojná a v mojom svete je všetko v poriadku.

Plecia-
Príčina- sú na to, aby niesli radosť a nie bremená
Opakovať- môžem sa slobodne radovať

Plynatosť-
Príčina- zvieravé pocity, strach, nestrávené myšlienky
Opakovať- som uvoľnená, dovoľujem životu, aby vo mne voľne plynul

Pľúca-
Príčina- schopnosť prijímať život
Opakovať- prijímam život v dokonalej rovnováhe

Pľúcne problémy-
Príčina- depresia, smútok, strach prijímať život, pocit, že nie som hodná žiť naplno.
Opakovať- som schopná naplno prijímať život.

Pľuzgiera-
Príčina- odpor, nedostatok citovej ochrany
Opakovať- ľahko sa prispôsobujem životu a každej novej skúsenosti.

Pohlavné choroby-
Príčina- sexuálna vina, potreba trestu, presvedčenie, že genitálie sú hriešne a nečisté. Zneužívanie druhých
Opakovať- láskyplne a radostne prijímam svoju sexualitu a jej vyjadrenie. Prijímam iba myšlienky, ktoré ma podporujú a robia mi dobre.

Pomliaždeniny-
Príčina- drobné životné problémy. Trestanie seba samého.
Opakovať- mám sa rada a láskyplne sa o seba starám. Správam sa k sebe láskavo a nežne. Všetko je v poriadku.

Pomočovanie, detí-
Príčina- strach z rodiča, väčšinou z otca
Opakovať- pozerám sa na toto dieťa s láskou, súcitom a pochopením. Všetko je v poriadku.

Popáleniny-
Príčina- zloba, hnev, podráždenosť
Opakovať- v sebe i okolo seba vytváram iba pokoj a harmóniu. Zaslúžim si, aby mi bolo dobre.

Potrat-
Príčina- strach, strach z budúcnosti, nesprávna voľba času
Opakovať- Boh v mojom živote vždy určí pravú chvíľu. Mám sa rada a som so sebou spokojná. Všetko je v poriadku.

Predmenštruačný syndróm- PMS-
Príčina- podliehanie zmäteným a zavádzajúcim názorom a vonkajším vplyvom. Zavrhovanie ženskosti.
Opakovať- som úplne zodpovedná za svoju myseľ a za svoj život. Som silná a energická. Každučká časť môjho tela vynikajúco pracuje. Mám sa rada.

Prsia- predstavujú materinskú starostlivosť a výživu
Opakovať- prijímam a dávam výživu v dokonalej rovnováhe.

Uzliny, cysty, nádory-
Príčina- prehnaná starostlivosť, panovačnosť, prekážky druhým v raste.
Opakovať- môžem byť sama sebou a dávam ostatným voľnosť, aby boli tými, kým sú. Pre všetkých z nás je bezpečné dospieť a vyrásť.

Prsty- predstavujú detaily života
Opakovať- som uzmierená s detailami života.

Malíček- predstavuje rodinu a predstieranie, srdce
Opakovať- cítim sa dobre v rodine a živote

Na nohách- predstavujú detaily budúcnosti
Opakovať- všetky detaily sa vyriešia samy

Palec- predstavuje intelekt a obavy, hlavu, rozum
Opakovať- moja myseľ je uzmierená

Prostredník- predstavuje hnev a sexualitu
Opakovať- je príjemné byť mužom/ ženou

Ukazovák- predstavuje ego a strach
Opakovať- som v bezpečí

Rakovina-
Príčina- veľká krivda, dlhodobý odpor a nenávisť. Skryté tajomstvo alebo zármutok, ktorý človeka vnútorne stravuje. Tajená nenávisť. Pocit, že nič nemá zmysel.
Opakovať- zbavujem sa celej svojej minulosti a s láskou jej odpúšťam. Som ochotný naplniť svoj život radosťou. Mám sa rád a som so sebou spokojný.

Ramená-
Príčina- predstavujú schopnosť a spôsobilosť prijímať životné skúsenosti.
Opakovať- láskyplne, s radosťou a prirodzene prijímam všetky svoje životné skúsenosti

Reumatická artritída-
Príčina- kritika autority, pocit, že ma niekto prenasleduje a týra
Opakovať- moja osoba je mojou jedinou autoritou. Mám sa rada a som so sebou spokojná. Život je dobrý.

Reumatizmus-
Príčina- pocit diskriminácie. Nedostatok lásky. Chronická ztrpknutosť. Odpor a nenávisť.
Opakovať- svoje zážitky si vytváram sama. Moje životné skúsenosti sú čoraz príjemnejšie, pretože mám rada seba aj ostatných a som so sebou i s nimi spokojná.

Rozdutie pľúc-
Príčina- strach prijímať život, pocit, že nie som hodný života
Opakovať- mojím prirodzeným právom je žiť spontánne a naplno. Mám sa rád. Mám rád život.

Roztrúsená skleróza-
Príčina- zaťatosť, neprístupnosť, neoblomnosť, nepružnosť, strach
Opakovať- vyberám si láskyplné a radostné myšlienky a vytváram si tak láskyplný a radostný svet. Som v bezpečí. Som slobodný.

Ruky-
Príčina- všemožné spôsoby, ako narábať so skúsenosťami. Držanie a manipulácia. Zovretie a povolenie. Pohladkanie, štipnutie, stisk a chmat.
Opakovať- ľahko, radostne a láskyplné využívam všetky svoje skúsenosti.

Senilita-
Príčina- návrat do bezpečia detstva. Vyžadovanie starostlivosti a pozornosti. Spôsob ovládania blížnych, únik
Opakovať- Božia ochrana. Bezpečnosť. Pokoj. Kozmická inteligencia pôsobí na každej úrovni života.

Slezina-
Príčina- posadnutosť, utkvelé predstavy, nutkavé myšlienky
Opakovať- mám sa rád a som so sebou spokojný. Verím, že život je tu pre mňa. Som v bezpečí. Všetko je v poriadku.

Sneť-
Príčina- psychická morbidnosť. Utápanie radosti v jedovatých myšlienkach
Opakovať- vyberám si iba harmonické myšlienky. Dovoľujem, aby vo mne radosť voľne prúdila.

Srdce - predstavuje centrum lásky a bezpečia
Opakovať- moje srdce tlčie v rytme lásky

Srdcové ťažkosti-
Príčina- dlhotrvajúce citové problémy. Málo radosti. Zaťatosť v srdci. Presvedčenie, že treba žiť v napätí a strese
Opakovať- radosť, radosť, radosť. S láskou nechávam radosť plynúť celou svojou mysľou, telom a všetkými svojimi zážitkami.

Starnutie- ťažkosti-
Príčina- spoločenské predsudky, staré myslenie, strach byť sám sebou. Zavrhovanie prítomnosti.
Opakovať- mám sa rád a som so sebou spokojný v každom veku. Každý okamih života je dokonalý.

Strata pamäti-
Príčina- strach, útek pred životom. Neschopnosť ujímať sa svojich práv
Opakovať- inteligencia, odvaha a sebaúcta sú všadeprítomné. Je bezpečné žiť.

Strata rovnováhy-
Príčina- roztrieštené myslenie. Nevyrovnanosť.
Opakovať- bezpečne nachádzam svoj stred. Prijímam dokonalosť svojho života. Všetko je v poriadku.

Strnulosť-
Príčina- strnulé, rigidné myslenie
Opakovať- môžem uvažovať pružne, lebo som v úplnom bezpečí.

Struma-
Príčina- nenávisť prameniaca z pocitu ublíženia a porážky. Obeť. Pocit premárneného života. Nenaplnenie.
Opakovať- svoj život ovládam iba ja. Môžem byť sám sebou.

Stuhnutie šije-
Príčina- neústupčivá tvrdohlavosť
Opakovať- je bezpečné poznať názory iných.

Svrbenie-
Príčina- túžby a želania, ktoré sú človeku proti vôli. Nespokojnosť. Výčitky svedomia. Nutkanie odísť alebo utiecť.
Opakovať- je mi dobre tam, kde som. Prijímam to, čo mi prospieva, lebo viem, že všetky moje túžby a potreby sa naplnia.

Svrab-
Príčina- infikované myslenie. Dovoľujete ostatným, aby sa vám dostali pod kožu.
Opakovať- som živým, milujúcim a radostným stelesnením života. Som sám sebou.

Šedivenie vlasov- predčasné-
Príčina- stres, presvedčenie, že je nevyhnutné žiť pod neustálym tlakom a v napätí.
Opakovať- som harmonický. Som silný a schopný.

Štítna žlaza- problémy-
Príčina- poníženie, pocit, že nikdy sa nedostanem k tomu, čo chcem robiť.
Opakovať- prenášam sa ponad hranice svojich obmedzení. Teraz sa môžem vyjadrovať slobodne a tvorivo.

Hyperfunkcia-
Príčina- mimoriadne sklamanie, že nie som schopný robiť to, čo chcem. Uspokojovanie druhých, nie seba
Opakovať- vraciam svoju silu tam, kam patrí. Robím svoje vlastné rozhodnutia. Uspokojujem svoje vlastné túžby a potreby.

Tepny- roznášajú v tele radosť zo života
Opakovať- prekypujem radosťou. Prúdi mnou pri každom údere môjho srdca.

Tetanus-
Príčina- potreba zbaviť sa zlostných, trýznivých myšlienok
Opakovať- dovoľujem láske vo svojom srdci, aby ma celého umyla a očistila aby zahojila celé moje telo a všetky moje city.

Trizmus- sťažené otváranie úst-
Príčina- zloba, túžba ovládať niekoho alebo niečo. Odmietanie vyjadrovať svoje pocity
Opakovať- verím v chod života. Ľahko žiadam, po čom túžim. Život ma podporuje.

Trombóza-
Príčina- pocit osamelosti a strachu. Pocit, že nemám žiadnu hodnotu, že nerobím dosť, že nikdy nič nezvládnem
Opakovať- splývam so životom. Vesmír ma bezvýhradne podporuje. Všetko je v poriadku.

Tuberkulóza-
Príčina- sebectvo a panovačnosť. Kruté myšlienky. Odplata.
Opakovať- mám sa rád a som so sebou spokojný. Vytváram si tak pokojný svet plný radosti.

Tuk-
Príčina- predstavuje ochranu. Precitlivelosť.
Opakovať- ochraňuje ma Božia láska. Som vždy v bezpečí.

Tvár- predstavuje to, čo ukazujeme svetu.
Opakovať- je bezpečné byť sám sebou. Vyjadrujem kto som.

Únava-
Príčina- odpor, nuda. Málo lásky k tomu, čo robím.
Opakovať- som plný energie a nadšenia zo života.

Ureteritída- zápal močovodu-
Príčina- hnev, väčšinou na opačné pohlavie alebo na partnera. Obviňovanie ostatných
Opakovať- zbavujem sa návyku vo svojom vedomí, ktorý spôsobil tento stav. Som ochotný zmeniť sa. Mám sa rád a som so sebou spokojný.

Ústa- predstavujú prijímanie výživy a vnímanie nových myšlienok.
Opakovať- žijem z lásky

Problémy-
Príčina- skostnatené názory. Neprístupná myseľ. Neschopnosť hlásať nové myšlienky.
Opakovať- vítam nové myšlienky a pojmy a pripravujem sa na proces trávenia a asimilácie.

Uši-
Príčina- predstavujú schopnosť počuť
Opakovať- počúvam s láskou

Bolesti-
Príčina- zloba, odmietanie počúvať. Prílišný rozruch a zmätok. Hádky rodičov
Opakovať- obklopuje ma harmónia. S láskou počúvam všetko dobré a príjemné. Som stredobodom lásky.

Úzkosť -
Príčina- nedôvera v prirodzený chod života
Opakovať- mám sa rád a som so sebou spokojný. Verím v chod života. Som v bezpečí.

Vaječníky- predstavujú stvorenie aj tvorivosť
Opakovať- som vyvážená vo svojej tvorivosti.

Vredy- žalúdočné a dvanástnikové-
Príčina- strach, silné presvedčenie, že nemáte žiadnu hodnotu. Čo vás zožiera?
Opakovať- mám sa rád a som so sebou spokojný. Som uzmierený. Som pokojný. Všetko je v poriadku.

Vrodené chyby-
Príčina- karmické. Vybrali ste si prísť takto na svet. Rodičov si vyberáme sami.
Opakovať- pre môj rast je vhodná každá skúsenosť. Som uzmierený s tým, kde som.

Vypadávanie vlasov-
Príčina- strach, napätie, snaha všetko ovládať. Nedôvera v chod života.
Opakovať- som v bezpečí. Mám sa rád a som so sebou spokojný. Verím životu.

Vyrážky-
Príčina- prekypujúca, kvasiaca zloba.
Opakovať- vyjadrujem lásku a radosť. Som uzmierený.

Výron-
Príčina- zloba a odpor. Odmietanie postupovať v živote určitým smerom.
Opakovať- verím, že život ma privedie k môjmu najvyššiemu dobru. Som uzmierený.

Výtok, biely-
Príčina- presvedčenie, že ženy sú ovládané opačným pohlavím. Zlosť na partnera.
Opakovať- všetky svoje zážitky si vytváram sama. Som jediná sila vo svojom živote. Teším sa z toho, že som žena. Som slobodná.

Zadok- problémy-
Príčina- predstavuje silu. Ochabnutý zadok naznačuje stratu sily.
Opakovať- múdro investujem svoju silu. Som pevne usadený. Cítim sa bezpečne. Všetko je v poriadku.

Zajakavosť-
Príčina- neistota, nedostatok sebavyjadrenia. Chybná predstava " nie je dovolené plakať"
Opakovať- môžem sa slobodne vyjadrovať. Je to bezpečné. So všetkými komunikujem iba s láskou.

Zápal- všeobecne-
Príčina- strach, zloba a sklamanie z toho, čo sa odohráva vo vašom živote.
Opakovať- som ochotný zmeniť všetky svoje návyky a kritiky. Mám sa rád a som so sebou spokojný. Moja myseľ je pokojná a vyvážená.

Hrubého čreva-
Príčina- prehnané nároky zo strany rodičov. Pocit útlaku a prehry. Silná potreba lásky a sympatie
Opakovať- mám sa rád a som so sebou spokojný. Vytváram si svoju vlastnú radosť. Som rozhodnutý byť úspešný.

Kĺbov-
Príčina- pocit, že ma nikto nemá rád. Kritika, nenávisť.
Opakovať- som láska. Som ochotný mať sa rád a byť so sebou spokojný. S láskou hľadím na svoje okolie.

Obličiek-
Príčina- precitlivená reakcia na sklamanie a neúspech
Opakovať- v mojom živote sa dejú iba správne veci. Zbavujem sa starého a vítam nové. Všetko je v poriadku.

Očnej rohovky-
Príčina- nesmierna zloba. Túžba udrieť niekoho alebo veci, ktoré nevidíte.
Opakovať- dovoľujem aby láska plynúca z môjho srdca zahojila všetko, čo vidím. V mojom svete je všetko v poriadku.

Pečene-
Príčina- odpor k zmene. Strach, hnev, nenávisť. Pečeň je sídlom hnevu a zlosti.
Opakovať- moja myseľ je čistá a slobodná. Zbavujem sa minulosti a vítam všetko nové. Všetko je v poriadku.

Pľúc-
Príčina- zúfalstvo, únava zo života, citové rany, ktorým nie je dovolené, aby sa zahojili.
Opakovať- spontánne prijímam myšlienky, ktoré sú predchnuté dychom a inteligenciou života. Tento okamih je nový.

Podžalúdkovej žlazy, pankreasu-
Príčina- odmietanie, hnev a sklamanie z pocitu, že život stratil všetku sladkosť
Opakovať- mám sa rád a som so sebou spokojný. Iba ja sám si môžem osladiť život a naplniť ho radosťou.

Pošvy-
Príčina- hnev na partnera. Sexuálna vina. Trestanie seba samej.
Opakovať- mám sa rada a som so sebou spokojná. Druhí odzrkadľujú moje kladné pocity. Teším sa zo svojej sexuality.

Slepého čreva-
Príčina- strach, strach zo života. Zablokovanie toku dobra
Opakovať- som v bezpečí. Uvoľňujem sa a nechávam život radostne plynúť.

Spojiviek-
Príčina- hnev a sklamanie z toho, na čo všetko sa v živote pozerám.
Opakovať- hľadím očami lásky. Existuje harmonické riešenie, ktoré prijímam.

Spojiviek- infekčný-
Príčina- zloba a sklamanie. Odmietanie vidieť.
Opakovať- zbavujem sa potreby mať za každých okolností pravdu. Som uzmierený. Mám sa rád a som so sebou spokojný.

Žíl-
Príčina- zloba a sklamanie. Málo radosti v živote. Obviňovanie ostatných za svoje vlastné obmedzenia.
Opakovať- dovoľujem, aby mnou voľno prúdila radosť. Som uzmierený so životom.

Zápästie-
Príčina- predstavuje pohyb a uvoľnenosť
Opakovať- všetky svoje životné skúsenosti ľahko zvládam s láskou a múdrosťou.

Zápcha-
Príčina- odmietanie zbaviť sa starých myšlienok. Uviaznutie v minulosti. Niekedy aj lakomstvo.
Opakovať- zbavujem sa starého a to, čo prichádza, je nové , svieže a plné života. Nechávam život prúdiť celou svojou bytosťou.

Zapchaté póry-
Príčina- pocit, že som nečistý a že ma nikto nemá rád
Opakovať- mám sa rád a som so sebou spokojný. Mám rád ľudí a oni majú radi mňa.

Závrat-
Príčina- prelietavé, neusporiadané myslenie. Odmietanie pozrieť sa na niečo alebo niekoho.
Opakovať- som hlboko sústredený. Som vyvážený a uzmierený. Je bezpečné žiť a radovať sa.

Zdurenie-
Príčina- slepá ulička, bezradnosť v myslení. Obmedzujúce, bolestné myšlienky.
Opakovať- moje myšlienky plynú ľahko a spontánne.

Zimnica-
Príčina- psychické chvenie. Túžba stiahnuť sa do seba. Tvrdenie typu " nechajte ma na pokoji!"
Opakovať- som vždy v bezpečí. Som obklopený láskou. Chráni ma. Všetko je v poriadku.

Zuby- predstavujú rozhodnutie.
Problémy-
Príčina- dlhotrvajúca nerozhodnosť. Neschopnosť analyzovať myšlienky a robiť príslušné rozhodnutia.
Opakovať- rozhodujem sa na základe princípov pravdy. Cítim sa bezpečne, lebo viem, že v mojom živote sa dejú iba správne veci.

Zuby múdrosti, ťažké prerezávanie-
Príčina- nedostatočný psychický priestor pre vytvorenie pevného základu.
Opakovať- otváram svoje vedomie rozkvetu života. Mám dosť priestoru na to, aby som mohol rásť a meniť sa.

Žalúdok-
Obsahuje výživu. Zažíva myšlienky.
Problémy-
Príčina- hrôza, strach z nového. Neschopnosť asimilovať nové.
Opakovať- život mi robí dobre. V každom okamihu asimilujem všetko, čo je nové. Všetko je v poriadku.

Žihľavka-
Príčina- zveličovanie problému, robíme z " komára slona". Utajovaný strach.
Opakovať- vnášam pokoj do každého okamihu svojho života.

Žily-
Príčina- roznášajú radosť zo života
Opakovať- napĺňa ma radosť. Prúdi mnou pri každom údere srdca.

Žlčové kamene- zatrpknutosť. Skostnatené myšlienky. Odsudzovanie druhých. Pýcha.
Opakovať- s radosťou sa zbavujem minulosti. Život je príjemný. Je mi sladko.

Žltačka-
Príčina- predsudky voči sebe i druhým. Nevyrovnanosť.
Opakovať- som tolerantný, súcitiaci a láskyplný ku všetkým ľuďom i k sebe samému.

Žlazy- predstavujú iniciatívu a aktivitu
Opakovať- som tvorivou silou vo svojom svete.
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 WaclawA WaclawA | E-mail | 18. ledna 2017 v 8:55 | Reagovat

Chtěli byste zvýšit návštěvnost na bosorka2.blog.cz několikrát? Hledat v google: Masitsu's tricks

2 AArilkytrulk AArilkytrulk | E-mail | Web | 26. srpna 2017 v 3:42 | Reagovat

First things first, you'll want to set a fixed target date for when you will completely quit, such as 2 or 3 weeks from now.  He is content, along with the complete opposite of our opinion old age has in store for us.

3 AArismictemces AArismictemces | E-mail | Web | 29. července 2018 v 20:27 | Reagovat

Compression  est comment  calleux votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur sentiment  pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent  perseverent b gerer offre sang loin de votre coeur. Chaque temps  votre coeur  bat, il pompe le sang  a tous egards  vos arteres a la  prendre facilement  de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/cialis-20mg-prix-maroc/

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama